Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger. Når du bruker nettstedet vårt og/eller er i kontakt med oss ved at du for eksempel sender forespørsel på leiebil, vil vi behandle personopplysninger om deg. Her finner du informasjon om personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler, er Røros Bilutleie AS.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å kunne gi deg best mulig oppfølging på en effektiv og praktisk måte.

Dette er en oversikt over hvilke opplysninger vi kan behandle om deg:
-Fornavn
-Etternavn
-Telefonnummer
-E-postadresse
-Fakturaadresse
-Gateadresse
-Førerkort (Vi verken lagrer eller utleverer informasjon om førerkort, men vi er pliktig til å få fremlagt gyldig førerkort ved utlevering av bil.)

Personopplysningene benyttes i disse sammenhengene:
-Behandle bestillinger
-Fakturering
-Besvare henvendelser
-Veihjelp

For å få informasjon om bruk av vårt nettsted benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies nederst i teksten.


Utlevering av personopplysninger til andre (databehandleravtaler)

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen, f.eks. regnskapsloven.

Vi bruker databehandlere og deres verktøy til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne.

Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:
-Vekstra Os Regnskap AS
-Digital Garden AS


Lagring av opplysninger

Personopplysninger som blir innhentet via nettsiden www.rorosbilutleie.no blir lagret på en kryptert server som er passordbeskyttet.
Personopplysninger som blir samlet inn via mail eller andre henvendelser blir lagret på Røros Bilutleie sin PC. Denne PCen er passordbeskyttet.


Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes dersom du trekker ditt samtykke. Unntak fra dette er når annet lovverk pålegger oss å beholde opplysningene.

For enkelte typer behandling av personopplysninger, hvor tredjepart ikke er involvert beholder vi opplysningene i følgende tidsperiode:

-Ved leieforhold lagres opplysningene inntil samtykke positivt trekkes
  tilbake. Behandlingen er basert på en interesseavveining i relasjon til senere henvendelser
  og/eller ytterligere hevendelser på samme tema.
-Ved generelle henvendelser til oss lagres opplysningene inntil samtykke positivt trekkes
  tilbake. Behandlingen er basert på en interesseavveining i relasjon til senere henvendelser
  og/eller ytterligere hevendelser på samme tema.


Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har også rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet (dvs. du kan få utlevert personopplysningene om deg og gjenbruke disse som du vil på tvers av ulike systemer og tjenester). Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettsted: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte post@rorosbilutleie.no. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg, og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss.


Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på www.datatilsynet.no.


Endringer

Hvis det skulle skje endringer av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen i denne teksten. Vi kan gjøre endringer i denne teksten uten varsel.


Cookies (informasjonskapsler)

Rorosbilutleie.no benytter såkalte «cookies». En cookie er en liten tekstfil som blir lagret på din harddisk av nettstedet du besøker. Filen inneholder informasjon som blant annet blir brukt til å støtte deg som bruker og til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Det medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, og gjør at vi kan tilby deg en tjeneste som virker best mulig. Funksjonen kan slås av i de fleste nettlesere gjennom et menyvalg som «innstillinger», «sikkerhet» e.l. Dette vil imidlertid få konsekvenser for bruken av nettstedet generelt, og for eksempel påbegynte forespørsler vil bli borte. Informasjonen vi samler inn fra informasjonskapsler via nettsiden lagres ikke.


Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss. Mail: post@rorosbilutleie.no. Tlf: +47 930 35 500.