Henter

Kundesenter

Besøksadresse:

Sollihagaen 17, 7374 Røros

Åpningstider besøksadresse:
Man-tor: 09:00-16:30
Fredag: 09:00-17:00

Tlf: +47 930 35 500

post@rorosbilutleie.no

Hva gjør jeg hvis...

Dersom du kommer først til et ulykkested eller selv havner i en situasjon som krever nødhjelp?

Ring 113 (ambulanse) / 06000 Viking redningstjeneste

Ta deretter kontakt med utleiestasjon så snart det lar seg gjøre. Tlf +47 930 35 500

Ved viltpåkjørsel er det viktig å melde fra så snart som mulig.

Ring 02800 (politiet). Dersom det er personskade, ring 113 (ambulanse).

Ta deretter kontakt med uteleiestasjon så snart det lar seg gjøre. Tlf +47 930 35 500

Skulle du være så uheldig å havne i en kollisjon, er det viktig at du fyller ut skadeskjema og tar kontakt med utleiestasjon så fort som mulig.

Ta kontakt med utleiestasjon på tlf +47 930 35 500

Punktering, feilfylling, tekniske problemer, skade på kjøretøy? Det kan være mange årsaker til at man får behov for veihjelp.

Har du behov for assistanse langs veien, ring oss på +47 930 35 500

Har det skjedd endringer i planene eller dukket opp noe uforutsett som gjør at du ikke kan levere tilbake bilen til avtalt tid?

Som regel går det greit å forlenge leien men det er viktig å informere oss så tidlig som mulig,
slik at vi har mulighet til å gjøre eventuelle endringer i forbindelse med senere reservasjoner.

Ta kontakt med utleiestasjon på +47 930 35 500